Knaagdieren

Knaagdieren kunnen grote schade aanrichten aan gebouwen en voorraden.

Zo vreten ze in gebouwen kabels en leidingen aan, wat kortsluiting en waterlekkages tot gevolg kan hebben. De plaatsen waar ze lopen en leven worden vervuilt met uitwerpselen en urine wat in vrij korte tijd kan leiden tot stank- en insecten overlast.

Knaagdieren komen gebouwen in op zoek naar voedsel en schuilgelegenheid. Het voedsel dat ze zoeken is de voorraad menselijke en dierlijke voeding. Deze wordt aangevreten en meegenomen naar de schuilplaats. Knaagdieren urineren over de voorraad waardoor deze besmet kan raken met ziektes. Voorraden die aangevreten zijn kunt u het beste dan ook meteen weggooien.

Vraatschade zwarte rat

Op de foto is te zien hoe de zwarte rat de bekabeling heeft aangevreten.

Hieronder volgen de meest voorkomende knaagdieren die zorgen voor overlast in en om gebouwen.

Huismuis

De huismuis is licht bruin van kleur en heeft een lichaam van 10 cm lang. Ze krijgen ongeveer 60 jongen per jaar en deze zijn na 2 maanden geslachtsrijp. De schade bestaat uit aanvreten van voedsel, kabels, enzovoorts. Het zijn ziekte overbrengers en ze zorgen voor stank doordat ze overal uitwerpselen en urine achterlaten.

Bruine rat

De bruine rat is licht bruin van kleur en heeft een lichaam van 30 cm en weegt tot 500 gr. De schade bestaat uit aanvreten van kabels, voedsel, enzovoorts. Ze kunnen ziektes overbrengen op mens en dier zoals varkenspest, vogelpest, ziekte van Weil, et cetera.

Zwarte Rat


De zwarte rat is donker grijs tot zwart van kleur en heeft een lichaam tot 25 cm en weegt tot 250 gr. Ze hebben een staart die beduidend langer is dan het lichaam. De schade bestaat uit het aanvreten van kabels, voedsel, enzovoorts. Ze kunnen ziektes overbrengen zoals vogelpest. De zwarte rat is een zeer goede klimmer en leeft meestal bovenin gebouwen.

Last van een van de bovenstaande of andere knaagdieren, neem dan direct contact met ons op en wij kijken hoe we het probleem op kunnen lossen.